Rotating Image

Nieuws


Sterke groei TKBN

De TKBN is in 2021 sterk gegroeid in aantal persoonlijke- en verenigingsleden. Met drie nieuwe verenigingen er bij komt het totaal aantal leden boven de 3000 en zijn er 23 verenigingen, wat een verdubbeling is in de laatste 10 jaar. Steeds meer verenigingen zien de TKBN als de bond die de recreatieve kanobelangen op een voor hen aansprekende wijze behartigt. Dit spreekt ook uit het beleidsplan dat de ontwikkeling van de TKBN als dé belangenbehartiger van de recreatieve kanosport voorop stelt.

Uitstekende kanoverzekering

Ook dit jaar hebben leden met kanoschade baat gehad van de TKBN-kanoverzekering. Het is een zeer goedkope kanoverzekering met een wel zeer uitstekende dekking voor schade aan de kano. Een onderzoek onder verzekeraars wees uit dat een kanoverzekering nergens beter verkrijgbaar is dan via de TKBN. Op de website staan bij de kanoverzekering enkele reacties na afhandeling van schade.

Ondersteuning verenigingen

In het kader van de verenigingsondersteuning heeft de TKBN ook in 2021 weer veel informatie aan de verenigingen verstrekt. Zoals de compacte instructie m.b.t. de WBTR met werkplan, de verenigingen kregen dit gratis. De WBTR biedt verenigingsbestuurders houvast voor goed bestuur en beschermt tegen wanbeheer door medebestuurders. Hierna volgde uitleg met instructie voor de UBO, de wet die bedoeld is om witwaspraktijken tegen te gaan.
Tenslotte stond de Verenigingsbrief nr 26 vol met tips over subsidiemogelijkheden, o.a. voor clubaccommodaties.

 

Maatregelen i.v.m. CORONA

Ook het TKBN-bestuur heeft kennis genomen van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.  Wij publiceren geen complete herhaling van deze maatregelen. Temeer daar de maatregelen geregeld kunnen wijzigen. Wel geeft de TKBN compacte samenvattingen van de voor kanosport belangrijke zaken. 

Kv Sloterplas lid TKBN

Ingaande 2022 treedt Kv Sloterplas toe tot de TKBN. De vereniging ligt op het Watersporteiland in de Sloterplas in Amsterdam West met een eigen accommodatie, meer dan 200 kano’s en kajaks en heeft circa 100 leden. Er wordt alle woensdagavonden gevaren en instructie gegeven en er worden maandelijks tochten georganiseerd in de buurt of elders. Een hartelijk welkom aan Kv Sloterplas als lid van de TKBN!

Kv Jason Arnhem lid TKBN

Ingaande 2022 treedt de Kv Jason Arnhem toe tot de TKBN. De vereniging is in 2007 opgericht en heeft haar drijvend clubgebouw aan de Westervoortsedijk in de Nieuwe Haven van Arnhem. Op de clubavond wordt gevaren op de Nederrijn en de IJssel, waarbij de kop van de IJssel met de keerstroom een goede oefenplek is. Een hartelijk welkom aan Kv Jason Arnhem als lid van de TKBN!

Lozingsverbod opnieuw bepleit

De TKBN ontving van Peddelpraat bericht dat de overheid niet langer toelaat dat de recreatievaart afvalwater (toilet) loost in het oppervlaktewater. De gemotoriseerde watersport pleit echter via een petitie voor langer uitstel van deze maatregel, die al speelt vanaf de 90-er jaren. Peddelpraat en TKBN zijn het eens dat uitstel van het lozingsverbod indruist tegen de belangen van kanoërs, zwemmers, surfers enz., die doorlopend in contact zijn met dit onhygiënische oppervlaktewater en  daarmee risico's voor de gezondheid lopen.

Kv De Kanoniers lid TKBN

Ingaande 2022 treedt de Kv De Kanoniers toe tot de TKBN. De vereniging is in 1986 opgericht en heeft haar clubgebouw aan de Grienedyk in de haven van Joure. Vanuit het clubgebouw zijn de Friese meren snel bereikbaar. Een hartelijk welkom aan Kv De Kanoniers als lid van de TKBN!

 

Fusiebericht ontzenuwd

Verrast verneemt de TKBN dat de directeur van het Watersportverbond via een column wereldkundig maakt voorstander te zijn van een fusie van de bonden die zich met kanobelangen bezighouden. Dit is des te verrassender omdat het bestuurlijk overleg tussen de beide bonden in de laatste twee jaar niet doorging wegens gebrek aan gezamenlijk belang.