Rotating Image

Nieuws


Instapcursus kajakvaren

Vanaf 20 maart start KV De IJsselstreek met de Instapcursus kajakvaren 2022. De cursus is bedoeld voor iedereen die nog weinig tot geen kano-ervaring heeft.

Tijdens de cursus worden de eerste beginselen van het kanovaren geoefend. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende typen kano’s en peddels, de kano-uitrusting en veiligheid op het water.

Lees verder bij de Vaarkalender voor alle gegevens van deze cursus.

 

Marek Grabowski overleden

MarekKanovaarders die hebben deelgenomen aan de jaarlijkse kanotrektocht in Polen van KTW Chełmno, herinneren zich ongetwijfeld de sympathieke chauffeur van de vrachtwagen en manus van alles, Marek Grabowski. Vorig jaar vernamen wij dat hij een ernstige ziekte had. Helaas is hij op 10 februari 2022 op 50-jarige leeftijd overleden.

Uitstekende kanoverzekering

Ook dit jaar hebben leden met kanoschade baat gehad van de TKBN-kanoverzekering. Het is een zeer goedkope kanoverzekering met een wel zeer uitstekende dekking voor schade aan de kano. Een onderzoek onder verzekeraars wees uit dat een kanoverzekering nergens beter verkrijgbaar is dan via de TKBN. Op de website staan bij de kanoverzekering enkele reacties na afhandeling van schade.

Ondersteuning verenigingen

In het kader van de verenigingsondersteuning heeft de TKBN ook in 2021 weer veel informatie aan de verenigingen verstrekt. Zoals de compacte instructie m.b.t. de WBTR met werkplan, de verenigingen kregen dit gratis. De WBTR biedt verenigingsbestuurders houvast voor goed bestuur en beschermt tegen wanbeheer door medebestuurders. Hierna volgde uitleg met instructie voor de UBO, de wet die bedoeld is om witwaspraktijken tegen te gaan.
Tenslotte stond de Verenigingsbrief nr 26 vol met tips over subsidiemogelijkheden, o.a. voor clubaccommodaties.

 

Maatregelen i.v.m. CORONA

Ook het TKBN-bestuur heeft kennis genomen van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.  Wij publiceren geen complete herhaling van deze maatregelen. Temeer daar de maatregelen geregeld kunnen wijzigen. Wel geeft de TKBN compacte samenvattingen van de voor kanosport belangrijke zaken. 

Kv Sloterplas lid TKBN

Ingaande 2022 treedt Kv Sloterplas toe tot de TKBN. De vereniging ligt op het Watersporteiland in de Sloterplas in Amsterdam West met een eigen accommodatie, meer dan 200 kano’s en kajaks en heeft circa 100 leden. Er wordt alle woensdagavonden gevaren en instructie gegeven en er worden maandelijks tochten georganiseerd in de buurt of elders. Een hartelijk welkom aan Kv Sloterplas als lid van de TKBN!

Kv Jason Arnhem lid TKBN

Ingaande 2022 treedt de Kv Jason Arnhem toe tot de TKBN. De vereniging is in 2007 opgericht en heeft haar drijvend clubgebouw aan de Westervoortsedijk in de Nieuwe Haven van Arnhem. Op de clubavond wordt gevaren op de Nederrijn en de IJssel, waarbij de kop van de IJssel met de keerstroom een goede oefenplek is. Een hartelijk welkom aan Kv Jason Arnhem als lid van de TKBN!