Rotating Image

Nieuws


Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

De provincie Noord-Holland heeft besloten om het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen uit te voeren. Dit gebiedsakkoord voorziet in de integrale en samenhangende uitvoering van doelstellingen op vlak van economie, natuur, water, recreatie en toerisme, cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid in de Oostelijke Vechtplassen. Het akkoord omvat o.a. de verbetering van de recreatieve waarden en het versterken van de ecologische waarden.

Vaarroutenetwerk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geopend

Zaterdag 22 april 2017 is het Regionale Vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden symbolisch in gebruik genomen met de onthulling van een overtoom in het Alblasserbos langs de Sliedrechtse Binnenvliet en het terrein van de Gasunie. De overtoom is aangelegd als onderdeel van het vaarroutenetwerk en is een uniek cultuurhistorisch element dat in vroeger tijden door bewoners van de Alblasserwaard veelvuldig werd gebruikt.

Opening kanosteiger TOP Stadspark Oudegein

In Nieuwegein is vrijdag 7 april het TOP Stadspark Oudegein geopend met daarbij een kanosteiger. Dit ligt aan de Hollandse IJssel, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein.

Een TOP is een startpunt waar je kunt parkeren, om van daaruit te fietsen, wandelen of varen. Het is te herkennen aan een zuil met informatie en beschreven fiets- wandel- en vaarroutes die de mooiste plekken van de regio laten zien. Bij dit TOP Oudegein is horeca, een ruime parkeerplaats en fraai grasveld langs de grote kanosteiger.