Rotating Image

Maatregelen i.v.m. CORONA

Ook het TKBN-bestuur heeft kennis genomen van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.  Wij hebben besloten om geen herhaling te publiceren van de door de overheid/RIVM afgekondigde maatregelen. Temeer daar de te treffen maatregelen van dag tot dag kunnen wijzigen. Wel geeft de TKBN compacte samenvattingen van de voor kanosport belangrijke zaken. 

Voor de volledige informatie verwijzen wij onze leden en verenigingen naar de informatie die door de overheid/RIVM wordt gegeven, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 .

Corona-nieuwsbrief
In de extra TKBN ledenvergadering van 17 oktober is gevraagd om de verenigingen snel van advies te dienen bij elke relevante wijziging in de landelijke Corona-regelgeving. Het gaat hierbij alleen over de zaken die gevolgen hebben voor het recreatief kanovaren en het bijbehorende verenigingsleven.
Daags na deze ledenvergadering is de eerste Corona-nieuwsbrief aan de verenigingen gestuurd, inmiddels is de zevende nieuwsbrief uit. De aanbevelingen die ingaande 19 mei 2021 gelden zijn:

  1. De maximale groepsgrootte voor volwassenen vanaf 27 jaar is 30 personen. Iedereen voldoet aan de basisregels en houdt dus steeds minstens 1,5 meter afstand tot alle anderen.
  2. Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. Het buitenterras mag wel geopend zijn. Daarbij gelden dezelfde regels en tijden als voor de horeca, dus open tot 20.00 uur.
  3. Wil je als vereniging vergaderen? Doe het bij voorkeur digitaal. Thuis is het advies om per dag maximaal 2 personen te ontvangen.
  4. Als vereniging mag je fysiek bijeenkomen voor een vergadering in een daartoe geschikte ruimte, bijvoorbeeld in je clubhuis. Je moet dan wel aan de volgende eisen voldoen: de ruimte moet groot genoeg zijn om iedereen op 1,5 meter van elkaar een vaste zitplaats te bieden (huisgenoten uitgezonderd); de grootte van de zaal bepaalt het maximum aantal deelnemers; rouleren van plaats tijdens de bijeenkomst is niet toegestaan en andere verplaatsingen moeten zo veel mogelijk worden vermeden; er moeten duidelijk gescheiden looproutes zijn; de deelnemers moeten vooraf aangemeld zijn (maak een deelnemerslijst met naam, emailadres en telefoonnr); doe een gezondheidscheck bij de entree en leg deze vast in een gezondheidsverklaring; zorg voor voldoende desinfectiemiddel.
  5. Het reisadvies voor niet noodzakelijke reizen naar het buitenland is aan bijna dagelijkse wijzigingen onderhevig. Hierover doen wij daarom geen uitspraak meer. Vergeet niet dat ook het buitenland eisen stelt aan jouw Facebook Website aanwezigheid daar. Deze kunnen afwijken van de eisen die Nederland stelt aan de bewoners van dat land.
  6. Het gebruik van mondkapjes is verplicht in de openbare binnenruimte, het openbaar vervoer en ook wanneer je samen met iemand, die niet tot je eigen huisgenoten behoort, in de auto rijdt.

Let op! Naast de landelijke regels mag elk van de 21 veiligheidsregio’s extra maatregelen opleggen. Informeer zelf dus altijd of er in je eigen regio en in de regio('s) waarin je wilt gaan varen extra regels zijn uitgevaardigd.

= = = = =

Voor individueel varen:

Aanbeveling: vaar alleen trajecten met startpunt = eindpunt en in je eigen regio om geen onnodige reisbewegingen te maken.

Neem  veiligheidsvoorzorgsmaatregelen want het water en de buitenlucht zijn nog steeds koud. Zoek de grenzen van je kunnen niet op. Daarmee vermijd je reddingsacties en dus de noodzaak om te dicht bij elkaar te komen. "Vlotjes" vormen op het water doe je alleen door een andere boot bij de punt vast te houden. Zo houd
je ook daarmee voldoende afstand t.o.v. elkaar.

Zoek het gevaar niet op!!! Belast de hulpdiensten niet door risico's te nemen. Zorg dat de ambulance of de traumahelikopter niet voor jou moet uitrukken.

Kijk geregeld op de TKBN-website voor nieuwe mededelingen en in de Vaarkalender voor wijzigingen in de geplande activiteiten.

Tot slot: kanoën is een gezonde buitensport waarbij je vanwege de benodigde peddelslag een voldoend veilige onderlinge afstand kunt bewaren.

Versie: 19 mei 2021.