Rotating Image

Maatregelen i.v.m. CORONA

Ook het TKBN-bestuur heeft kennis genomen van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.  Wij hebben besloten om geen herhaling te publiceren van de door de overheid/RIVM afgekondigde maatregelen. Temeer daar de te treffen maatregelen van dag tot dag kunnen wijzigen. Wel geeft de TKBN compacte samenvattingen van de voor kanosport  belangrijke zaken. 

Voor de volledige informatie verwijzen wij onze leden en verenigingen naar de informatie die door de overheid/RIVM wordt gegeven, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 .

Corona-nieuwsbrief
In de extra TKBN ledenvergadering van 17 oktober is gevraagd om de verenigingen snel van advies te dienen bij elke relevante wijziging in de landelijke Corona-regelgeving. Het gaat hierbij alleen over de zaken die gevolgen hebben voor het recreatief kanovaren en het bijbehorende verenigingsleven.
Daags na deze ledenvergadering is de eerste Corona-nieuwsbrief aan de verenigingen gestuurd, inmiddels is de derde nieuwsbrief uit. De aanbevelingen in deze nieuwsbrief die ingaande 15 december 2020 gelden zijn:

 1. De maximale groepsgrootte voor buitensporters vanaf 18 jaar bedraagt 2 personen. Onderling dient men steeds 1,5 meter afstand te houden.
 2. De accommodaties voor binnensporten zijn gesloten. Fitness- en zwembadoefeningen zijn dus niet mogelijk.
 3. Voor kinderen tot 18 jaar is buiten sporten in teamverband wel toegestaan, echter geen competitiewedstrijden en geen toeschouwers.
 4. Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 5. Wil je als vereniging vergaderen? Als kanovereniging mag je wel bijeenkomen voor een vergadering in een daartoe geschikte ruimte, bijvoorbeeld in je clubhuis. Je moet dan wel aan de eisen voldoen die ook al voor 15 december van kracht waren, te weten:
  - de ruimte moet groot genoeg zijn om iedereen op 1,5 meter van elkaar een vaste zitplaats te bieden. Rouleren van plaats tijdens de bijeenkomst is niet toegestaan. Andere verplaatsingen moeten zo veel mogelijk worden vermeden.
  - er moeten duidelijk gescheiden looproutes zijn.
  - deelnemers moeten vooraf aangemeld zijn. Maak een deelnemerslijst.
  - er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen maar exclusief personeel.
 6. Niet noodzakelijke reizen naar het buitenland worden zeer sterk afgeraden. Dit geldt tot minimaal eind maart. Wildwatervaren in België en Duitsland zal er deze winter daarom niet bij zijn. Wellicht dat de baan bij Hardenberg dit voorjaar wel een redelijk alternatief zal kunnen zijn.
 7. Het gebruik van mondkapjes is verplicht in de openbare binnenruimte, het openbaar vervoer en ook wanneer je samen met iemand, die niet tot je eigen gezin behoort, in de auto rijdt.

Let op! Naast de landelijke regels mag elk van de 21 veiligheidsregio’s extra maatregelen opleggen. Informeer zelf dus altijd of er in je eigen regio en in de regio('s) waarin je wilt gaan varen extra regels zijn uitgevaardigd.

= = = = =

Voor individueel varen:

Aanbeveling: vaar alleen trajecten met startpunt = eindpunt en in je eigen regio om geen onnodige reisbewegingen te maken.

Neem  veiligheidsvoorzorgsmaatregelen want het water en de buitenlucht worden steeds kouder.

Zoek het gevaar niet op!!! Belast de hulpdiensten niet door risico's te nemen. Zorg dat de ambulance of de traumahelikopter niet voor jou moet uitrukken.

Kijk geregeld op de TKBN-website voor nieuwe mededelingen en in de Vaarkalender voor wijzigingen in de geplande activiteiten.

Versie: 12 januari 2021.