Rotating Image

TKBN-Jaarvergadering uitgesteld

Coronacrisis. Het grijpt diep in in onze samenleving. Ook het verenigingsleven wordt er door geraakt: activiteiten gaan niet door, accommodaties zijn door de lokale overheid gesloten.De TKBN en onze kanoverenigingen ondervinden dit uiteraard ook: in Kanotities nr.2 lees je dat wij ons voorjaars- en buitenlandprogramma hebben geschrapt.

Onze jaarvergadering, de algemene vergadering, onderging hetzelfde lot.
Maar toen kwamen wij een juridisch probleem tegen. In onze statuten staat dat deze vergadering binnen drie maanden na het sluiten van het verenigingsjaar moet worden gehouden. Na onderzoek bleek dat het schrappen van de jaarvergadering valt onder overmacht.
Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat verenigingen verplicht zijn om uiterlijk binnen 6 maanden na sluiting van het verenigingsjaar een ledenvergadering te houden.
In eerste instantie besloten wij daarom om het Burgerlijk Wetboek (B.W.) te volgen en om op 27 juni (dus binnen 6 maanden na sluiting van ons verenigingsjaar) de jaarvergadering uit te schrijven. Maar….. de ontwikkelingen gaan snel.

NOODWET
Uiteraard heeft de regering ook begrip voor de tijdsklem die het B.W. op de verenigingen legt. Daarom is inmiddels een noodwet, die het betreffende datum-artikel van het B.W. tijdelijk gaat overrulen, aangenomen.
Deze noodwet houdt in dat de periode van 6 maanden die in het B.W. staat vermeld, met 4 maanden wordt verlengd – dus in ons geval kunnen wij tot uiterlijk eind oktober onze jaarvergadering plaats laten vinden.

GEVOLGEN VOOR TKBN-JAARVERGADERING
Het TKBN-bestuur heeft daarom besloten om de jaarlijkse algemene vergadering op zaterdag 26 september te houden. Omdat dan ook de statutenwijziging staat geagendeerd en het uiterst onzeker is of het voorgeschreven aantal stemgerechtigde leden dan aanwezig zullen zijn, hebben wij alvast zaterdag 17 oktober als “vervolgdatum” gepland. Dan wordt op de 17e alléén de statutenwijziging geagendeerd. Een nieuwe set vergaderstukken is eind juni aan de verenigingen en het kader verstuurd en staat ook op de website.

CORONA: HET BLIJFT ONZEKER
Het is denkbaar dat er situaties gaan ontstaan waardoor dit soort landelijke vergaderingen nog verder naar de toekomst worden verschoven. Bovendien zal het voor ons niet makkelijk uitvoerbaar zijn om de “anderhalve-meter-regel” tijdens onze AV strikt na te komen.
Daarom hebben we nu alvast de mogelijkheid onderzocht om via één van de digitale opties “op afstand” te vergaderen.
Onze conclusie is dat wij dit niet moeten doen. Om een stabiele en veilige landelijke vergader-verbinding te garanderen zijn de kosten voor onze kleine kanobond (veel) te hoog.