Rotating Image

14.11.2020 - De (bijna) ronde van de Betuwe - TKBN Toercommissie

Body

We varen een afwisselende (bijna) ronde door de Betuwe die we starten op de Maurikse Wetering bij het pompstation dat het water van deze wetering onder het Amsterdam-Rijn-Waalkanaal door pompt . Na 4,5 km komen we uit op de Korne waar we linksaf gaan, langs het stadje Buren. We varen de Korne af totdat we op de Linge aankomen. Hier slaan we linksaf om helemaal door te varen tot we op het punt aankomen waar de Linge onder het Amsterdam-Rijn-Waalkanaal wordt doorgepompt. In totaal varen we vandaag 23 km. Tussen start en finish behoeven we echter slechts 3 km te overbruggen. Afhankelijk van de coronaregels op dat moment doen we dit per auto of te voet.  Aanmelden voor deze tocht kan tot en met 12 november bij Jaap Ruiter via vaarkalender@tkbn.nl of via tel. 0345 473 596. Op de dag zelf is hij te bereiken via 06 1328 6160.

 Vorige pagina