Rotating Image

2. Vaarverboden op basis van niet kunnen voldoen aan de voorwaarden.

Op de volgende wateren geldt dat bij slecht zicht (denk aan mist, hevige regenval, hagel en sneeuwbuien) alle schepen gebruik moeten maken van radar. Dat lukt niet op een kano. Daaruit volgt de conclusie dat kanovaren bij slecht zicht verboden is op:

 • de Rijn; de Boven-Rijn; het Pannerdensch kanaal; de Neder-Rijn; de Waal; de Lek;
 • het Noordzeekanaal en de zijkanalen daarvan met inbegrip van de Voorzaan noordwaarts tot aan de Zaansluizen en het IJ inclusief de havens die aan deze vaarwegen liggen;
 • de Maasmond, de Nieuwe Waterweg, het Scheur, de Nieuwe Maas, het Beerkanaal, het Calandkanaal, het Hartelkanaal en het Yangtzekanaal, incl. de aanliggende havens;
 • de Noord, de Oude Maas, de Dordtsche Kil, daarop aansluitend de vaarweg naar het Industrie- en Havenschap Moerdijk, incl. de aanliggende havens;
 • de vaarweg tussen de zee en de haven van Den Helder, incl. deze haven;
 • de vaarwegen tussen de zee en de havens aan de Waddenzee, incl. deze havens, maar met uitzondering van de voorhavens van sluizen;
 • de havens van Termunten, van Delfzijl, van de gemeente Eemsmond (Eemshaven) en van Scheveningen;
 • de havens en voorhavens die met de Westerschelde in open verbinding staan;
 • de Boven-Merwede; de Beneden-Merwede; de Nieuwe Merwede;
 • het betonde vaarwater van het Hollandsch Diep;
 • het Volkerak; het Zuid-Vlije; de Krammer; het Mastgat; het Keeten; de Oosterschelde;
 • het Amsterdam-Rijnkanaal; het Lekkanaal;
 • het Prinses Margrietkanaal; het Van Starkenborghkanaal; het Eemskanaal.

Bron: de 2020 uitgave van het boekje Vaarregels in Nederland geschreven door Arend Aalbrecht. Zie http://home.kpn.nl/aalbrecht/ . Zie voor bovenstaande lijst artikel 9.04 en bijlage 15 b.

TERUG NAAR VAARVERBODEN