Rotating Image

Fusiebericht ontzenuwd

Verrast verneemt de TKBN dat de directeur van het Watersportverbond via een column wereldkundig maakt voorstander te zijn van een fusie van de bonden die zich met kanobelangen bezighouden. Dit is des te verrassender omdat het bestuurlijk overleg tussen de beide bonden in de laatste twee jaar niet doorging wegens gebrek aan gezamenlijk belang.

De TKBN telt als kanobond bijna 3.000 leden. De helft is persoonlijk lid, de andere helft is via de 20 TKBN-kanoverenigingen bij ons aangesloten. We ontvangen geen subsidies en hebben geen sponsoren maar wel een heel lage contributie. Mede daardoor zijn we al vele jaren een stabiele vrijwilligersorganisatie.

Een groot aantal sportbonden kampt met ledenverlies; de TKBN groeit al jaren gestaag. Wij hebben niet de ambitie om snel “groot” te worden want dan moet je aan betaalde krachten gaan denken, schiet de contributie omhoog en verandert de sfeer. Evenmin heeft de TKBN de behoefte om kopje onder te gaan in een bond waar het percentage kanovaarders minimaal is t.o.v. het totale aantal leden.

Om onze identiteit te behouden zijn wij geen voorstander van een fusie met enige andere bond. Uiteraard willen wij daar waar het zinvol is graag samenwerken en we doen dit met name op het gebied van de recreatieve kanobelangen. Op dit gebied maar ook op terreinen die voor verenigingsbesturen van belang zijn, heeft de TKBN veel deskundigheid in huis: vrijwilligers die vanuit hun professie deskundig zijn op velerlei terreinen. Deze kennis en ervaring biedt voor onze leden en verenigingen veel knowhow op gebieden zoals verzekeringen, wetgeving, aansprakelijkheid en meer.