Rotating Image

Lozingsverbod bepleit

De TKBN ontving van Peddelpraat bericht dat de overheid niet langer toelaat dat de recreatievaart afvalwater (toilet) loost in het oppervlaktewater. De gemotoriseerde watersport pleit echter voor langer uitstel van deze maatregel, die al speelt vanaf de 90-er jaren. Peddelpraat en TKBN zijn het eens dat uitstel van het lozingsverbod indruist tegen de belangen van kanoërs, zwemmers, surfers enz., die doorlopend in contact zijn met dit onhygiënische oppervlaktewater en  daarmee risico's voor de gezondheid lopen. Als recreatieve kanobond zijn wij blij als hier zo snel mogelijk op gehandhaafd gaat worden.