Rotating Image

Kanoverzekering

Verzekeren van je kano is beslist aan te raden. Voor een lage premie is het risico van schade aan de kano gedekt. De premie bedraagt gemiddeld 1% van de nieuwwaarde. De verzekering dekt tegen elk van buiten komend onheil tijdens het varen, door diefstal of vandalisme, brand, een aanrijding, of vallen bij het opladen.
Bij diefstal geldt als voorwaarde dat de kano conform de polisvoorwaarden beveiligd was. Bij totaal verlies houdt een nieuwe kano in de eerste drie jaar de verzekerde aanschafwaarde. Ook daarna is verzekeren nuttig, omdat een te repareren schade wordt vergoed. Bij schade (behalve bij totaal verlies in de eerste 3 jaar) geldt een eigen risico van 50 euro. Ook de kanoverenigingen kunnen hun clubkano’s verzekeren. Kanoverhuur is uitgesloten.

KLIK HIER voor het Aanmeldingsformulier kanoverzekering en een Uittreksel van de polisvoorwaarden.

 

Werkwijze Kanoverzekering

Aanmelden kanoverzekering
Vul het "Aanmeldingsformulier kanoverzekering" in (het formulier staat ook in Kanotities) en stuur dit naar TKBN-kanoverzekering, p/a Bosfazant 1, 3435 SM  Nieuwegein.

U ontvangt een bevestigingsbrief dat de kano verzekerd is (*). Wacht met betalen van de premie tot u een factuur van de ledenadministratie ontvangt.

Wijziging kanoverzekering
Vul het "Aanmeldingsformulier kanoverzekering" in en stuur dit naar TKBN-kanoverzekering,
p/a Bosfazant 1, 3435 SM  Nieuwegein.

U ontvangt een bevestigingsbrief van de wijziging (*). Indien de gewijzigde kano in een hogere premieklasse valt, wacht dan met betalen van de premie tot u een factuur van de ledenadministratie ontvangt.

Opzeggen kanoverzekering
De kanoverzekering loopt per kalenderjaar. Opzegging schriftelijk vóór 15 november met een briefje met de gegevens van de kano naar TKBN-kanoverzekering, p/a Bosfazant 1, 3435 SM  Nieuwegein. U ontvangt een bevestigingsbrief van de opzegging (*).

Schademelding kanoverzekering
Voor het aanmelden van een schade en voor vragen over de afhandeling: neem contact op met het TKBN-Servicepunt, E-mail: klik hier om Mail te sturen

(*) Indien u niet uiterlijk 14 dagen na de aanmelding, wijziging of opzegging de bevestiging ontvangt, neem dan contact op met het TKBN-Servicepunt.