Rotating Image

Bij de TKBN aangesloten kanoverenigingen

Klik op de cijfers voor meer informatie over de verenigingen

kaartmet20

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wat biedt de TKBN voor kanoverenigingen.

Verenigingen en hun bestuurders profiteren extra van de kanobond.
Op basis van praktijkervaring heeft de TKBN een compleet ondersteuningspakket ontwikkeld, dat specifiek gericht is op toeristische kanoverenigingen.

Verenigingsondersteuning
Het clubbestuur kan beschikken over tien publicaties in onze serie Verenigingsondersteuning. Een greep daaruit: verzekeringen, W.A., Ledenwerving & Behoud, Instructie wet AVG….  Beginnende maar ook meer ervaren verenigingsbestuurders kunnen terugvallen op heldere toelichtingen en praktijkvoorbeelden bij tal van onderwerpen.

Specifieke handleidingen en bouwfonds
Voor uitvoerende taken zijn draaiboeken ter beschikking. Het boek Verenigingsinstructeur laat de instructeur of tochtleider met alle ins en outs kennismaken.
Verbouw of nieuwbouw van het botenhuis? Een volledige procesbeschrijving ligt op de bouwcommissie te wachten. En … de TKBN heeft een bouwfonds voor een renteloze lening aan de club.

Collectieve WA-verzekering
TKBN-verenigingen zijn (gratis) WA-verzekerd. Hun vaarleiders, instructeurs, bestuur en organisatoren van een evenement zijn ingedekt tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Praktijkvoorbeelden en verdere gegevens staan in een aparte TKBN-uitgave.

Leren van elkaar
Elk jaar houden we onze jaarvergadering. ‘s Ochtends staan financiën, beleid en verslagleggingen op de agenda, maar daarna gaan we écht praten over de organisatie van onze kanosport. We diepen één of twee onderwerpen uit, waarbij de verenigingsbestuurders hun eigen ervaringen en vragen inbrengen.
Tenslotte ontvangen TKBN-verenigingsbestuurders regelmatig een nieuwsbrief met tips, scans van interessante publicaties en dergelijke.

Bond van vrijwilligers
Al dit werk wordt gedaan door vrijwilligers. Kanotoeristen die wat over hebben voor anderen. Daarom zijn de infobundels zo begrijpelijk en praktijkgericht: geen moeilijk gedoe, maar alleen zaken die betrekking hebben op onze relatief kleine clubs en op kanotoerisme.

Contributie
Dankzij het werken met uitsluitend vrijwilligers kan de contributie laag worden gehouden. En omdat gezinsleden in de TKBN geen contributie betalen is het gemiddelde bedrag per verenigingslid extra laag en ligt over alle verenigingen in totaal gemiddeld op €15,50 per lid. De TKBN handhaaft deze contributie naar verwachting ook in 2022 en blijft daarmee voor het 7e jaar ongewijzigd.