Rotating Image

Statuten

De Statuten zijn in 2020 vernieuwd en op 13 november 2020 bij de notaris verleden. Aansluitend moet het Huishoudelijk Reglement worden aangepast aan de nieuwe statuten.

In de Algemene Vergadering 2021 wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.
De nieuwe Statuten staan daarom tijdelijk bij de jaarstukken voor de Algemene Vergadering van 2021.

Na goedkeuring wordt de oude versie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hier op de website vervangen door de nieuwe versie.

Deze pagina is alleen te raadplegen door ingelogde TKBN-leden.