Rotating Image

Statuten

De Statuten zijn in 2020 vernieuwd en op 13 november 2020 bij de notaris verleden. Aansluitend is Huishoudelijk Reglement aangepast aan de nieuwe statuten en is goedgekeurd door de Algemene Vergadering 2021.

De nieuwe Statuten staan tijdelijk bij de jaarstukken voor de Algemene Vergadering van 2021.

De nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement staan binnenkort hieronder in plaats van de oude versie.

 

Deze pagina is alleen te raadplegen door ingelogde TKBN-leden.