Rotating Image

Noord-Holland zuid

 • Stremmingen
  • Amsterdam, Oudezijds Achterburgwal; stremming permanent vanaf 7 juli 2015.
    
  • Leidse Vaart, Rijnsaterswoude, verbinding Braasemermeer-Aarkanaal, stremming brug in de N207.
   De doorvaart onder de provinciale brug van de N207 over de Leidsevaart is met ingang van 2 augustus gestremd voor alle scheepvaart en duurt in ieder geval tot in de winter 2017/2018. Overdragen is niet mogelijk. Aanbevolen omvaarroutes: via Alphen ad Rijn (Oude Rijn en Woudwetering) of via Leimuiden (Drecht).
  • Tijdelijke stremmingen omgeving Haarlem.
   Door de lage waterstanden dringt het licht-brakke water van het Noordzeekanaal te ver het binnenland in. De akker- en tuinbouwers ondervinden daarvan problemen.

   Daarom is de sluis in Spaarndam gesloten voor pleziervaart. Wij kunnen omdragen via de westelijke oever of via de steigertjes van kanovereniging Spaarndam.

   Voorts is de Leidsche- of Haarlemmer Trekvaart ter hoogte van station Heemstede/Aerdenhout afgesloten met een tijdelijke damwand. Overdragen is lastig. Alternatieve vaarroutes vanuit Hillegom naar Haarlem:
   1 via de Bennebroekervaart en Ringvaart
   2 via de Houtvaart en Westelijke Randweg ( 1 overdraging).

  • De stremmingen zijn voor zolang de waterstanden dit noodzakelijk maken. Info bij Hoogheemraadschap Rijnland.

 • Knelpunten
  • nvt
 • Vaarverboden
  • nvt