Rotating Image

Noord-Brabant en Biesbosch

 • Stremmingen
  • Reusel.
   Plaatselijk is in het gebied direct ten noorden van het Wilhelminakanaal het varen onmogelijk geworden door ondiepten, stenen, verzanden. Er is contact opgenomen met het Waterschap.
    
  • Essche stroom; tijdelijk vaarverbod i.v.m. uitvoeringswerkzaamheden betreffende het herinrichtingsproject:
   - traject bovenstrooms van de stuw in Esch tot aan de Haarenseweg, 28 mei tot 30 augustus 2021;
   - traject Haarenseweg tot aan de Spoorbaan, 30 augustus tot 31 december 2021.
    
 • Knelpunten
  • nvt
 • Vaarverboden
  • nvt