Rotating Image

Noord-Brabant en Biesbosch

 • Stremmingen
  • Reusel.
   Plaatselijk is in het gebied direct ten noorden van het Wilhelminakanaal het varen onmogelijk geworden door ondiepten, stenen, verzanden. Er is contact opgenomen met het Waterschap.
    
  • Singels van Breda; mogelijk hinder of enig oponthoud i.v.m. baggerwerkzaamheden: dit kan tot 1 mei 2021 duren.

    
 • Knelpunten
  • nvt
 • Vaarverboden
  • nvt