Rotating Image

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

De provincie Noord-Holland heeft besloten om het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen uit te voeren. Dit gebiedsakkoord voorziet in de integrale en samenhangende uitvoering van doelstellingen op vlak van economie, natuur, water, recreatie en toerisme, cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid in de Oostelijke Vechtplassen. Het akkoord omvat o.a. de verbetering van de recreatieve waarden en het versterken van de ecologische waarden.

Op 6 december 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Bij het gebiedsakkoord zijn 21 partijen betrokken: overheden, waterschap, natuur-, recreatie- en watersportorganisaties, ondernemers en meer. Voor de TKBN nam de regiovertegenwoordiger Marten de la Vieter deel, hij heeft zich jarenlang beijverd voor de kanosportbelangen in dit gebied en vertegenwoordigde bij het akkoord tevens de kanosport namens het regioteam van het watersportverbond.

De ondertekenaars
De ondertekenaars

Concrete maatregelen voor de kanovaart (en andere kleine watersport) in het akkoord zijn:
* De aanleg en onderhoud van enkele kano- en of sloepvoorzieningen.
* Het realiseren van nieuwe kanoroutes.
Het Gebiedsakkoord wordt in de komende 10 jaar uitgevoerd.