Rotating Image

Werkzaamheden Houtribdijk vanaf voorjaar 2018

In Kanotities nr 5 las je op pag. 35 over de reconstructie van de Houtribdijk. Rijkswaterstaat corrigeerde recent hun gegevens; het werkgebied zal niet pas in 2019, maar al op korte termijn in 2018 worden afgezet.

In het voorjaar van 2018 wordt een werkgebied afgezet met betonning: in het Markermeer een gebied voor de zandwinning en in het IJsselmeer een gebied langs de dijk en IJsselmeer tussen Trintelhaven en de Krabbersgatsluizen. Deze afzetting in het Markermeer duurt tot 1 mei 2019.

De havenkom van Trintelhaven zal dienst doen als werkhaven en wordt gedurende het werk geheel afgesloten voor pleziervaart. De haven blijft wel toegankelijk als vluchthaven en voor hulpdiensten en daarnaast, in overleg, voor beroepsvaart.

Zie verder www.rws.nl/versterkinghoutribdijk.