Rotating Image

Flevoland & IJsselmeer

 • Stremmingen
   
  • Houtribdijk; afzetting met betonning i.v.m. reconstructie.
   In het voorjaar van 2018 wordt een werkgebied afgezet met betonning. In het Markermeer een gebied voor de zandwinning en in het IJsselmeer een gebied langs de dijk en IJsselmeer tussen Trintelhaven en de Krabbersgatsluizen. Deze afzetting in het Markermeer duurt tot 1 mei 2019.
   De havenkom van Trintelhaven zal dienst doen als werkhaven en wordt gedurende het werk geheel afgesloten voor pleziervaart. De haven blijft wel toegankelijk als vluchthaven en voor hulpdiensten en daarnaast, in overleg, voor beroepsvaart.
   Tot 1 mei 2019 is ook de Leidam A aan de zuidzijde van de Krabbersgatsluis afgesloten. Schepen kunnen wel gebruik maken van de wachtsteigers, maar men kan niet aan wal komen.
   Voor meer info zie https://www.rws.nl/versterkinghoutribdijk
    
  • Dijkversterking Markermeer
   In 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met werkzaamheden ter voorbereiding op de dijkversterking tussen Hoorn en Durgerdam. Om hinder en overlast naar de omgeving te beperken, worden veel materialen per boot aan- en afgevoerd via het water. Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden vaargeulen gebaggerd in het Markermeer. Ook worden loswallen aangebracht om de schepen te kunnen laden en lossen. Via de vaargeulen kunnen de schepen de loswallen bereiken om materialen aan- en af te voeren. Deze loswallen en vaargeulen worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen zoals zand, klei, grond en stenen. Vanaf de centraal gelegen loswallen worden de materialen verder binnen het werkgebied vervoerd. In februari 2019 start het baggeren van vaargeulen en het aanleggen van loswallen. Dit duurt in totaal ongeveer 6 maanden. Daarna start de daadwerkelijke dijkversterking tot eind 2021. Kanovaarders op het Markermeer dienen rekening te houden met de werkzaamheden en de beroepsvaart via de extra aan te leggen vaargeulen.
   Voor meer info zie https://www.markermeerdijken.nl