Rotating Image

26.04.2019 - Groenzoom - KV De Goudse Peddel

Body

 

De Groenzoom is een betrekkelijk nieuw gebied. Het is ontwikkeld om nieuwe natuur te scheppen in de Randstad tussen Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer –Roggeveen. Het project is in 2010 opgestart en was in 2015 gereed. Voor die tijd was het agrarisch gebied met weilanden en kascultuur, nu is het met recht herschapen in een recreatief natuurgebied van 560 hectare.

De Groenzoom heeft wandel, fiets en natuurlijk kanoroutes die door het gehele gebied heen slingeren. Het watergebied is in moerasvorm afgegraven, dat wil zeggen van ondiep naar diep zodat de diverse soorten watervogels er ieder hun eigen habitat in vinden. We hebben er al witte en zilverreigers en zelfs lepelaars gezien. Ook is de Groenzoom een waar Eldorado voor diverse  soorten ganzen,  grutto’s, kieviten en vele andere watervogels. Er zijn ook voldoende diepe geulen en slootjes om er een mooie kanoroute te varen. Het verzamel en instappunt ligt aan de Pastoor Verburghweg in Berkel en Rodenrijs. We hangen er een vlag van De Goudse Peddel  op als herkenningspunt. Er is een parkeerplaats met instapsteiger aanwezig. We vertrekken om 10.15 uur dus wees iets eerder aanwezig. Aanmelden uiterlijk op 24 april via varenindeweek @ degoudsepeddel.nl . Bij calamiteiten bel je 06 1349 1012.

 

 

 Vorige pagina