Rotating Image

11-10-2019 - Vlist - KV De Goudse Peddel

Body

We varen vandaag in midden van het Groene Hart op het riviertje  de Vlist, dit is een oud veenriviertje  dat kronkelt van Haastrecht naar Schoonhoven. Van origine was dit de natuurlijke verbinding tussen de Lek en Hollandse IJssel. We passeren onderweg diverse oude boerderijen en kaasmakerijen. Onderweg is er voldoende gelegenheid om even uit te stappen. In Schoonhoven aangekomen is er gelegenheid om te pauzeren en je lunchpakket op te peuzelen. Voor de liefhebbers is er zelfs de mogelijkheid om met even overdragen tot in de stadsgracht te varen. Je kunt dan onder het waaggebouw door varen. Na het pauzeren varen we weer terug naar ons startpunt. We zullen weer proberen of we de Haastrechtse molen kunnen bezoeken voor een rondleiding door de molenaar. Instap en vertrek om 10.15 uur vanaf de steiger bij het Haaststrechtse zwembad De Loete aan de Bredeweg.  De totaal te varen afstand bedraagt 18 km. Aanmelden tot 24 uur van te voren via varenindeweek @ degoudsepeddel.nl . Je krijgt dan een bevestiging.

 

 Vorige pagina