Rotating Image

06.07.2019 - Rondje Goudswaard - KV Lekko

Body

Vandaag een combinatie van binnen- en buitenwater, het Rondje Goudswaard van 30 km waarbij zowel over het grote open water van  Haringvliet en Spui als over het kleinere binnenwater van het Sandee, een paar polderslootjes en het Pierhilse Gat gevaren wordt. Afhankelijk van het tij wordt de route met de klok mee of tegen de klok in gevaren. Onderweg passeren we de Korendijkse Slikken, een gebied dat  onder beheer van Natuurmonumenten staat.  In het kader van het Droomfondsproject Haringvliet loopt hier een project waarin zeven natuurorganisaties samenwerken aan natuurherstel en de aanleg van recreatieve voorzieningen rondom het Haringvliet. Voordat de Haringvlietsluizen in het jaar 1971 gereedkwamen stond het Haringvliet, en daarmee ook de Korendijkse Slikken, onder invloed van zout getijde water. Dit getijde schiep een landschap van kreken, slikken en hoger opgeslibde en begroeide gorzen. Echte Deltanatuur dus en bijzonder rijk aan vis en vogels. Na de afsluiting verzoette het Haringvliet en viel het getijde verschil terug tot circa 30 centimeter louter zoetwater. In snel tempo begroeiden de gorzen en grote delen van de slikken. Een ander type natuur ontstond, meer behorend tot de zoetwaternatuur die verder stroomopwaarts ook voorkomt. Om trekvissen als zalm, forel, spiering en steur weer gelegenheid te geven om vanuit zee de rivieren op te zwemmen gaan dit jaar de Haringvlietsluizen op een kier. De kier is net groot genoeg voor de trekvissen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de zalm weer helemaal tot in de Alpenbeekjes haar eitjes afzetten. Het zeewater mag echter niet te ver het Haringvliet op want daar liggen de innamepunten van zoet water voor landbouw en drinkwater. Aan onze veiligheid wordt ook niet getornd; bij gevaarlijk hoog zeewater gaan de sluizen tijdelijk weer potdicht.

De tocht gaat alleen door indien de weersomstandigheden dit toe laten. Voldoende ervaring op groot open water is voor deze tocht vereist. Aanmelden uiterlijk op donderdag 27 juni via website www.kv-lekko.nl en je ontvangt de verdere info rond deze tocht.

 

 Vorige pagina