Rotating Image

Groningen

 • Stremmingen
  • Ruiten Aa; traject vanaf Poststruikenweg te Laude tot Smeerling.
   De benedenloop van de Ruiten Aa wordt aangepakt. Er komen meanders bij; stuwen worden verwijderd t.b.v vismigratie en bomen worden gekapt.
   Periode: maart 2019 t/m medio 2021.

  • Hondhalstermaar; hinder door werkzaamheden in de periode vanaf 17 augustus tot medio december; bevaren blijft wel mogelijk.

  • Stadskanaal, schutsluis 3e verlaat; stremming wegens onderhoud aan de sluisdeuren:
   . van 22 oktober t/m 31 december 2020.
   Omdragen is mogelijk, aan de westelijke oever is een kanosteiger voor en na de sluis.

  • Stadskanaal, schutsluis 2e verlaat; stremming wegens onderhoud aan de sluisdeuren:
   . van 9 november t/m 31 december 2020.
   Omdragen is mogelijk, aan de westelijke oever is een kanosteiger voor en na de sluis.

  • Onderhoud in het beheergebied van het Waterschap Hunze en Aa's;  in de periode globaal van oktober tot maart wordt onderhoud gepleegd aan de sluizen en bruggen in het beheergebied van het waterschap. Het kan voorkomen dat een sluis of brug is gestremd, waarbij het niet altijd mogelijk is dat men kan omdragen. Bekende stremmingen zullen hier zoveel mogelijk worden vermeld.

  • Westerwoldsche Aa, brug in de A7 bij Nieuweschans; stremming i.v.m. onderhoud, geen onderdoorvaart mogelijk vanwege de veiligheid tijdens de werkzaamheden:
   . donderdag 1 t/m donderdag 29 oktober 2020;
   . eventueel met uitloop naar de eerste week van november.

  • Sluisbediening Waterschap Hunze en Aa's;
   wijziging t.o.v. de eerder genomen maatregelen i.v.m. het coronavirus:

   Waterschap Hunze en Aa’s versoepelt de bedieningstijden van de sluizen in haar beheergebied. Vanaf 30 mei worden de sluizen dagelijks bediend tussen 9:00 en 17:00 uur. Vanaf deze datum zijn ook de zelfbedieningssluizen met een sluissleutel te bedienen. Bij een storing is onze storingsdienst tevens dagelijks te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur.

   Uitzondering op bovenstaande bedieningstijden zijn de sluizen in het Oosterdiep en Westerdiepsterdallenkanaal. Deze sluizen worden vanaf dinsdag 2 juni dagelijks bediend tussen 9:00 en 17:00 uur. Daarnaast worden de sluizen in het Pekelderhoofddiep vanaf woensdag 3 juni bediend tussen 9:00 en 17:00 uur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

   Het waterschap verzoekt recreatievaarders om de voorschriften van de Rijksoverheid betreffende COVID-19 in acht te nemen en aanwijzingen van de sluiswachters op te volgen.

   Informatie over het beheer van sluizen en bruggen is te vinden op vaarweginformatie.nl. Kijk voor meer informatie over vaarroutes, meren en jachthavens op varen.groningen.nl.

 • Knelpunten
  • nvt
 • Vaarverboden
  • nvt