Rotating Image

03.08.2019 - Rondje Winsum via de Oude Ae - KV De Futen

Body

We vertrekken om 10.00 uur vanaf de kanosteiger van de KV Winsum, Schouwenzijlsterweg 9, 9951 TG Winsum,  over het Winsummerdiep in de richting van het dorp Winsum, bekend van de Stad en Ommelandentocht, de jaarlijkse kanotrektocht van 7 dagen door de provincie Groningen. We varen door het centrum van het dorp onder een aantal mooie bruggen waarvan De Boog de mooiste is al spreekt de brug met de naam Jeneverbrug  mogelijk meer tot de verbeelding. Winsum is ongeveer 1000 jaar geleden ontstaan aan de oever van de Hunze, het tegenwoordige Reitdiep. We varen in oostelijke richting verder en zien links en rechts nog de restanten van oude steenfabrieken. Na ongeveer 3 km varen we rechtsaf de Oude Ae op. Als het voorjaar ons een beetje goed gezind is zien we veel mooi begroeide walkanten met fluitenkruid, boterbloemen, riet en een zeggesoort met driekante stengel. Bij de driesprong varen we de Wetsingemaar op. We passeren de spoorbrug Rodeschool-Groningen en varen via een lage doorvaart onder de provinciale weg door . Het water meandert nu sterk en dat is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat dit een stukje van de oude Hunze is. Via het pas gerestaureerde Wetsingerzijl varen we het Reitdiep op. Dit was tot 1877 een natuurlijke waterweg. Eb en vloed waren tot de stad Groningen merkbaar. Tot aan Garnwerd varen we door een gegraven gedeelte van het Reitdiep  en na Garnwerd varen we weer door de natuurlijke loop van het Reitdiep. Ongeveer een km na Aduarderzijl gaan we rechtsaf het Winsummerdiep weer op en zo komen we weer bij onze instapplek uit. Een leuk tochtje van 22 km over gevarieerd water. Aanmelden uiterlijk op 1 augustus via siemon.huisman @ home.nl .

 

 Vorige pagina