Rotating Image

Kanoroutes

In de submenu’s (aan de linkerkant) staan tientallen kanoroutes.

De kanoroutes onder de knop Kanoroutes Provincies etc zijn veelal ontwikkeld in samenwerkingsprojecten van de TKBN-regiovertegenwoordigers met provincies, gemeenten, recreatieschappen of ondernemers.

Tip: onder de knop Kanoroutes TKBN vind je nog veel meer routes. Hiervoor moet je zijn ingelogd.

Onder deze Kanoroutes TKBN staan o.a. de routes die door Rob Nuij zijn beschreven en die in Kanotities zijn gepubliceerd.

Stuur nieuwe kanoroutes voor publicatie op de TKBN-website naar Mail.

N.B.: routes die bedoeld zijn om advertenties te tonen of andere vormen van PR te bedrijven kunnen worden geweigerd.

Wil je voor het ontwikkelen van een nieuwe kanoroute nog wat tips: klik dan hier.

Tip: onder de knop Belangenbehartiging vind je uitgebreid informatie voor het ontwikkelen van kanoroutes.

Wil je weten voor welke vaarwateren een stremming is gemeld? Klik dan Stremmingen.