Rotating Image

Wat doet de TKBN

Kanosport is voor iedereen die houdt van actief bezig zijn in de buitenlucht. Alle onze activiteiten worden belangeloos georganiseerd om de individuele leden en de kanoverenigingen meer kanoplezier te bieden. Daarom is de contributie ook zo laag en geldt voor het hele gezin (mits aangemeld) incl. abonnement op het blad Kanotities! Voor verenigingen ligt de contributie extra laag, vraag ons ernaar.

ActiviteitenUtrecht Oudegracht
Jaarlijks organiseren wij een groot aantal dag- en weekend tochten, trektochten en vaarkampen in binnen- en buitenland. Dat doen we hoofdzakelijk op binnenwater en rivieren, maar we zijn ook actief op wildwater, branding en op zee. Zie verder bij Activiteiten.
 

Leren kanovaren
De vrijwilligers van de TKBN en van de TKBN-kanoverenigingen leren je graag kanovaren. Je leert allerlei techniekjes die je het kanoën makkelijk maken. Je ontmoet ook nog eens andere kanovaarders. Je leert om met minder energie en met een betere techniek verder, veiliger en plezieriger te varen. Zie verder bij Opleidingen.

Belangenbehartiging vaarroutes
Wij adviseren instanties bij het ontwerpen van kanoroutes en geven advies om hindernissen in kanoroutes op te heffen. Daar zijn onze regiovertegenwoordigers druk mee! Zie het menu links voor meer informatie.

Ledenwerving & PR
Wij ondersteunen de verenigingen met materiaal: een spetterende PR-brochure, flyers, een brochure met tips en aanpak voor Ledenwerving. Verenigingen kunnen exemplaren bij ons opvragen.

WA-verzekering
De TKBN heeft voor haar leden een collectieve WA-verzekering, die dekking biedt voor de activiteiten van de bond en van de aangesloten verenigingen, inclusief de aansprakelijkheid van hun bestuur en bestuursleden. Voor de verenigingen is deelname aan deze WA-verzekering gratis.

Kanoverzekering
Als lid kun je je kano verzekeren met een prima dekking én goedkoop. Premies: waarde kano tot € 1275 = € 14; tot € 2270 = € 20; tot € 3630 = € 45; tot 5600 = € 67. Gedekt is schade tijdens het varen, door diefstal, brand of een aanrijding. Bij totaal verlies is de nieuwwaarde tot 3 jaar gedekt. Ook daarna is verzekeren nuttig omdat reparatie van schade wordt vergoed. Verenigingen kunnen hun clubkano’s verzekeren. De kanoverzekering is alleen mogelijk voor leden en verenigingen van de TKBN en loopt gelijk met het kalenderjaar.

Kanokampeergids
De kanokampeergids bevat 500 campings in ons land gelegen aan kanovaarwater. Voor meer informatie zie in het menu links.

Belangenbehartiging verenigingen
De TKBN geeft brochures uit m.b.t. onderwerpen die voor de verenigingen van belang zijn. In de serie TKBN-Verenigingsondersteuning zijn verschenen:
* Kano-Accommodaties
* Kanovaarwegen
* Inspiratie voor Ledenwerving en Behoud
* Wettelijke Aansprakelijkheid
* Wet- en Regelgeving
* Verzekeringen
* Promotienummer Kanovaren
* Flyer op formaat A5

Periodiek ontvangen de verenigingen specifieke informatie in de verenigingsbrief. Zie het menu hier links voor meer informatie over wat de TKBN doet.

Juridische ondersteuning
De verenigingen kunnen bij de TKBN terecht voor raad. De belangrijkste zaken voor een kanovereniging zijn in de onderstaande brochures beschreven; deze brochures zijn gratis verkrijgbaar via het Servicepunt.
Daarnaast komen in de Verenigingsbrief andere onderwerpen ter sprake zoals een WOZ-advies, de nieuwe omgevingswet, hoe je moet omgaan met een kano die een lid achterlaat na opzegging, verzekeringen en aansprakelijkheid.

Wettelijke aansprakelijkheid
De TKBN en de kanoverenigingen organiseren allerhande activiteiten, zoals cursussen, vaartochten en kanokampen. Steeds weer wordt de vraag gesteld: in hoeverre kan ik en mijn vereniging aansprakelijk worden gesteld en hoe groot is daarbij het risico dat ik loop. De brochure verschaft helderheid in deze materie.

Wet- en Regelgeving voor de recreatieve kanovereniging
Met deze brochure kunnen verenigingsbesturen zich de hoofdzaken van ook voor kanoverenigingen geldende regelgeving eigen maken. Met onderwerpen zoals Rechtsbevoegdheid, Statuten, Fiscale aspecten, bestuur en aansprakelijkheid, vrijwilligers, de kantine, drank- en horecawet, muziekrechten, sponsorgelden, omgevingsvergunning, verzekeringen, gebruik van het clubgebouw (ook door derden).

 


Brochures

  • Klik hier voor de brochure “Wat is de TKBN”.
  • Klik hier voor de brochure “Informatieblad TKBN”.