Rotating Image

Stremmingen, Knelpunten en Vaarverboden

 • Bronnen
  • Berichten aan de Scheepvaart van Waternet (Amstel, Gooi en Vecht)
  • Waterschappen
  • Rijkswaterstaat
  • Regionaal nieuws
  • Ledenmeldingen
 • Een overzichtskaart met stremmingen voor scheepvaart staat op de website van RWS (de Waterkamer) https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map

Melden Stremmingen en Knelpunten Vaarwateren

Meldt knelpunten en stremmingen via de TKBN-website. Gebruik daarvoor 1 van de onderstaande meldformulieren:
Stuur het ingevulde formulier naar het meldpunt belangenbehartiging: Mail

Stremmingen

Stremmingen zijn vermeld indien ze van belang zijn voor de kanovaarder. Bruggen die tijdelijk niet worden bediend zijn niet vermeld indien de vaste doorvaarthoogte voor kanovaarders geen belemmering vormt. Indien vermeld is dat doorvaart niet mogelijk is, dan geldt dit ook voor kano's.